Volejte zdarma

800 Reklam

Nejprve vytočíte 800
a pak podle písmen na
svém telefonu 735536

Naše firma podniká převážně v oboru signmakingu a tak mě zajímalo, zda česká veřejnost zná význam tohoto cizího slova.

Co je signmaking?

22.09.2016 - Infotexty

Signmaking se zjednodušeně překládá jako výroba reklamy. Tento obor se vyvinul z původní reklamní branže, kdy opravdu zahrnoval pouze reklamní nápisy, do dnešní podoby, kdy signmakingové firmy nabízejí celou škálu výrobků. Je to dáno tím, že signmakingové firmy musejí obsáhnout celou paletu oborů a profesí jako je zpracování kovů, zpracování plastů, tiskové technologie, elektro a osvětlení, architektura a stavitelství atd.

V rámci své přednášky na akci Marketing Mix v Praze 15.9.2016 jsem udělal mezi účastníky průzkum, co vnímají jako signmaking a co ne. Níže je uvedeno, kolik procent respondentů daný produkt vnímá jako součást signmakingu:

Světelné reklamy 80%

Menuboardy 60%

Markýzy 90%

Vstupní portály 100%

Vlajky 90%

Orientační systémy 50%

Polepy automobilů a autoplachet 100%

Bannery 90%

Dopravní značení 10%

Reklamní magnety 50%

Tisky na regály a vybavení obchodů 10%

Samolepky 70%

Tapety 20%

Polepy výloh 100%

Veřejný mobiliář (vitríny) 20%

Písmomalířství na fasády 80%

Venkovní reklamní plochy 100%

Některé výsledky byly velmi překvapivé. Například poměrně malé vnímání menuboardů a vitrín jako produktů signmakingu. Přitom tyto produkty jsou klasickým výrobkem signmakerů. Na druhou stranu mne velmi překvapilo jednoznačné vnímání venkovní reklamy jako signmakingového produktu.

Ing. Jan Hrkal