Volejte zdarma

800 Reklam

Nejprve vytočíte 800
a pak podle písmen na
svém telefonu 735536

Pro další informace můžete kontaktovat Asociaci výrobců signmakingu www.avsign.cz nebo Evropskou signmakingovou federaci www.eu-signs.org.

Neonové reklamy jsou zachráněny

17.08.2011 - Aktuality

Jak jsme vás informovali, Evropská komise ve svém novém nařízení regulovala množství rtuti v některých typech výrobků. Díky této regulaci hrozilo, že dojde ke znemožnění výroby jednoho typu světelných reklam - neonových trubic. Neonová trubice pro dobrou svítivost potřebuje malé množství rtuti a při navrhovaném řešení (snížení množství rtuti) by trubice nešly vyrobit.

Poslední stanovisko EK, které Evropská federace signmakingu získala říká, že na neonové trubice se toto nařízení nevztahuje. Bohužel toto stanovisko zatím není k dispozici v písemné formě. Podruhé musíme říci bohužel, protože ze strany EK se jedná pouze o vytvoření právního rámce, který si pak implementují jednotlivé státy do svých zákonů. Jak to tedy bude se zákazem neonových reklam uvidíme.