Volejte zdarma

800 Reklam

Nejprve vytočíte 800
a pak podle písmen na
svém telefonu 735536

Proces výroby reklamy se sestává z celé řady úkonů. V tomto článku se vám pokusíme ozřejmit, co všechno to obnáší a na co by se nemělo zapomínat.

Postup výroby reklamy

01.03.2011 - Infotexty

Tvorba grafického návrhu

Prvním krokem je tvorba grafického návrhu. Ten nám řekne, jak by reklama měla vypadat tvarově, jaké budou použity barvy, jak budou rozmístěny texty a obrázky. Na základě grafického návrhu lze již stanovit orientační cenu reklamy.

Tvorba technického návrhu

Grafický návrh převezme konstruktér a vytvoří návrh technického řešení reklamy. Ten spočívá v návrhu konstrukčního řešení, výběru materiálů, typu povrchové úpravy, osvětlení atd. Na základě technického návrhu lze s poměrně velkou přesností stanovit náklady na výrobu reklamy.

Tvorba projektové dokumentace

Podle technického návrhu lze vytvořit projektovou dokumentaci. Ta navíc obsahuje všechny další údaje vztahující se ke konkrétnímu umístění reklamy, jako je ukotvení nebo statický výpočet.

Povolovací řízení

Pro realizaci většiny reklam je potřeba projít celým povolovacím procesem, který zahrnuje stavební povolení a vyjádření architektonického útvaru města, majitele objektu, policie a případně dalších orgánů.

Tvorba dílenské dokumentace

Po získání všech svolení k instalaci reklamy lze přichystat dílenskou dokumentaci, která slouží k výrobě reklamy.

Výroba reklamy

Celou výrobu reklamy můžeme rozdělit do několika částí. Je to výroba konstrukce, výroba vlastní reklamy (deska, transparent, plastická písmena apod.), instalace světelného zdroje a případně jeho výroba (neonové trubice, zářivkové trubice, halogenová světla apod.) a výroba pojednání (popis transparentů, obrázky apod.).

 • výroba konstrukce
  Pro některé reklamní nápisy je potřeba vytvořit konstrukci, na kterou jsou připevněna jednotlivá písmena. Konstrukce je pak přichycena na stěnu budovy nebo na její střechu.
 • výroba vlastní reklamy
  Reklama může být vyrobena z různých materiálů (hliník, nerezový plech, mosaz, měď, plexisklo, plastické hmoty apod.), v různých typech provedení (statické nebo otočné transparenty, plastická písmena) a v různých konstrukcích.
 • instalace světelného zdroje
  Jednou z možností je umístění neonových trubic, zářivkových trubic či jiného druhu světelného zdroje, včetně rozvodů, do vyrobených nápisů či transparentů. Druhou možností je instalace světelného zdroje vně reklamy, především v podobě halogenových či metalhalogenových svítidel.
 • výroba pojednání
  Na hotovou reklamu je možné umístit nápisy, obrázky či fotografie podle grafického návrhu. Pro pojednání se používá celá řada technologií, například písmomalířství, sítotisk, polepení fóliemi (včetně reflexních) nebo digitální tisk.

Doprava

Hotovou zakázku je nutné dopravit na místo určení. Reklamu je potřeba dobře zabalit, aby při transportu nedošlo k jejímu poškození.

Montáž

Montáž se skládá ze zajištění přívodu nízkého napětí, montáže konstrukce a montáže vlastní reklamy. Při montáži ve větších výškách je nutné použít speciální techniku, jako je lešení, montážní plošiny, jeřáby apod.

Revize a revizní zpráva

Po dokončení montáže je nezbytné překontrolovat správnost zapojení reklamy podle platných předpisů a norem. Na závěr kontroly vydá revizní technik revizní zprávu, která správnost zapojení a bezpečnost provozu písemně potvrdí.

Údržba a renovace

Montáží reklamy a jejím uvedením do provozu skončila výroba světelné reklamy, ale o reklamu je potřeba se i nadále starat.

Pokud není reklama v sídle Vaší firmy, nabízíme Vám pravidelnou kontrolu jejího správného fungování. V případě poruchy osvětlení provádíme jeho údržbu, a to v záruční lhůtě zdarma.

Důležité je také dbát o vnější vzhled reklamy. Špinavá a zanedbaná reklama nepůsobí dobře, a proto nabízíme i čištění reklam.

Reklamy (stejně jako lidé) stárnou, a tak je potřeba čas od času provést jejich rekonstrukci. Většinou stačí pouze nový vnější nátěr, výměna osvětlení nebo jiná menší oprava.