Volejte zdarma

800 Reklam

Nejprve vytočíte 800
a pak podle písmen na
svém telefonu 735536

Pokud chcete spočítat úsporu pro váš konkrétní případ, kontaktujte nás.

Předěláváme osvětlení na LED

13.05.2013 - Infotexty

panel se zářivkami

Máte světelnou reklamu ještě s klasickými světelnými zdroji tj. zářivkami či neonem? Pak byste měli uvažovat o předělání reklamy s LED úspornými světelnými zdroji. Úspora na LED osvětlení se projeví hned dvakrát.

První úspora je v nižší spotřebě elektrické energie. Například pro panel 1 x 3 metry by při použití zářivkových trubic byla spotřeba 480 W. Při použití LED bychom měli spotřebu 175 W při potřebě vysokého jasu resp. 150 W při úspornější intenzitě světla. Jednoduchým výpočtem dojdeme k tomu, že při vyšší intenzitě světla je roční úspora 3500 Kč.

Druhá úspora je v nižších nákladech na údržbu. Zatímco zářivky musíte měnit přibližně každé dva roky, výměna LED světelných zdrojů s provádí v horizontu 5 – 10 let. Úspora nákladů za výměnu elektroinstalace je pak umocněna pokud k výměně potřebujete například zdvihací mechanismy či se nachází v jinak nepřístupných prostorách. Zde ušetříte na jedné výměně i přes 10 000 Kč.

A to nejlepší na závěr. Díky stálému snižování cen LED světelných zdrojů jsou dnes náklady na elektroinstalaci s LED již téměř shodné nebo v některých případech i nižší než náklady na klasické světelné zdroje.