Volejte zdarma

800 Reklam

Nejprve vytočíte 800
a pak podle písmen na
svém telefonu 735536

Pod informační a orientační systémy spadají produkty signmakingu, které se používají pro navigaci a směrování vně a uvnitř budov. Jsou to tedy tabule a štítky, které obsahují plány budov, směrovky, štítky se jmenovkami u dveří či označení technických místností.

Orientační systémy

Orientační systémy se mohou dělit podle celé řady kritérií. Například je můžeme rozdělit na interiérové tj. prvky, které bychom měli používat pouze uvnitř budov, a exteriérové, které můžeme použít prakticky kdekoli.

Prvky orientačních systémů můžeme dělit také podle způsobu výroby. Na trhu je k dispozici již celá řada prefabrikovaných prvků od různých výrobců. Z těchto polotovarů pak můžeme poskládat orientační systém, který odpovídá požadavkům zákazníka. Výhodou těchto systémů je poměrně snadná výroba orientačních systémů s minimálními požadavky na strojovou vybavenost. To napomáhá vyrábět efektní a cenově efektivní výrobky.

Výroba orientačních systémů však může také probíhat bez využití prefabrikovaných prvků tj. ze surových materiálů. To nám umožňuje plně uspokojit všechny požadavky zákazníka (například po stránce materiálů nebo tvarů). Dokonce lze při vhodné kombinaci materiálů a technologií vytvořit prvky, které budou cenově ještě výhodnější než prefabrikované prvky.